Užsienio ekonominės veiklos agento paslaugos

Pasiteiravimas dėl tarifo
Praneškite, kokias prekes Jums reikia pirkti ir pristatyti
Kotiruotė
Preliminarus sutarties išlaidų apskaičiavimas
Sandorio sąlygos
Techninės užduoties ir sandorio sąlygų parengi
Tiekimo sutartis
Sutartyje raštu fiksuojame susitarimus
Prekių pristatymas ir muitinis įforminimas
Prekių priėmimas iš gamintojo, prekių gabenimo ir muitinio įforminimo organizavimas
Apmokėjimas
Mokėjimas už paslaugas pagal sutartį
Prekių dokumentai
Visi įstatymų numatyti buhalteriniai dokumentai

купля продажа

Viena iš ALT Systems siūlomų paslaugų yra veiklos ranga arba užsienio ekonominės veiklos agento paslaugos. Egzistuoja daugybė priežasčių sudaryti tokį sandorį, pradedant įmonės politika nedalyvauti užsienio ekonominiuose sandoriuose dėl teisės aktų sudėtingumo bei padidintų reguliavimo institucijų reikalavimų, taikomų tokių sandorių įforminimui, ir baigiant patirties šioje srityje stoka arba neturint darbuotojų, kurie galėtų kontroliuoti visus įsipareigojimų pagal sutartį vykdymo etapus ir t.t.

Užsienio ekonominės veiklos rangos pranašumai

 • Savųjų sąnaudų sumažinimas tiekiant tiek importuojamas, tiek eksportuojamas prekes
 • Sandorių užsienio valiuta rizikos minimizavimas
 • Darbas su vienu, o ne su keliais kontrahentais, pavyzdžiui, vežėjo, muitinės tarpininkų, uosto ekspeditorių, prekių pardavėjo ar pirkėjo ir kt. įmonėmis.
 • Sandorio skaidrumas
 • Dirbama laikantis įstatymų
 • Netaikoma papildoma atskaitomybė, susijusi su valiutų įstatymais.

Užsienio ekonominės veiklos rangos kainos

Kiekvieną sandorį suderiname su klientais, tačiau galime nurodyti šiuos apytikslius orientacinius ALT Systems atlygio už užsienio ekonominės veiklos rangą dydžius, susiejant su bendra sutarties suma:

 • Nuo 3 iki 15 procentų bendros sutarties sumos, įskaitant visas muitinės formalumų atlikimo ir prekių gabenimo išlaidas
 • Bet ne mažiau kaip 350 JAV dolerių už sandorį

Esamo krovinių pristatymo varianto ar variantų įvertinimas ir optimizavimo pasiūlymas;

 • Prekių gabenimo maršrutų rengimas ir gabenimo būdų pasirinkimas;
 • Kombinuoto transporto arba optimalios transporto rūšies pasiūlymas, remiantis kliento pasirinktais prioritetais kainos ar terminų atžvilgiu;
 • Sudarytų eksportuojamų ir importuojamų prekių tiekimo sutarčių sąlygų įvertinimas;
 • Kliento interesus atitinkančios prekybos sutarties formos parengimas;
 • Pagalba tvarkant prekių gabenimo dokumentus;
 • Bazinių prekių tiekimo sąlygų pasirinkimas pagal skirtingas Incoterms redakcijas;
 • Užsienio ekonominės veiklos sandorio dalyvio registravimas muitinės poste;
 • Konsultavimo paslaugų teikimas užsienio ekonominės veiklos srityje, įskaitant sertifikavimo, licencijavimo ir įvairių leidimų gavimo klausimus;
 • Įvežamų arba išvežamų prekių užsienio ekonominės veiklos prekių nomenklatūros kodo nustatymas;
 • Muitinės mokesčių ir rinkliavų gabenant prekes per įvežimo arba išvežimo šalies muitų sieną apskaičiavimas;
 • Dokumentų paketo parengimas deklaruotai prekių muitinei vertei patvirtinti;
 • Kliento konsultavimas prekių muitinio įforminimo, galiojančių muitų teisės aktų klausimais;
 • Pagalba sprendžiant teisinius klausimus su muitinės organais teismine ir ikiteismine tvarka, atstovavimas kliento interesams teisme.

Darbas pagal sutartį

Jokių papildomų išlaidųNo additional expenses

Laiko taupymas